ESTETİK
DİŞ HEKİMLİĞİ

ESTETİK DİŞ
HEKİMLİĞİ

AESTHETIC
DENTISTRY
AESTHETIC
DENTISTRY

Estetik, sanatla, güzellikle ve tatla ilgilenen felsefe dalıdır.Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alır.

Diş Hekimliği insanın orofacial bölgesinde çalışan tıp dalıdır. Dolayısıyla estetik görünüşün, güzelliğin temel bölgesi olan orofacial bölgede gerekli tedavi planlamaları ve bunları bilimsel bilgi ve yöntemlerle hayata geçirilmesi diş hekimliğini başlıca uygulamalarındandır.

Estetik diş hekimliği terim olarak algısal olgunlaşmasını son dönemde ileri seviyeye taşımıştır. İnsanlarda ki estetik ve sağlıklı gülüş ve ağız-diş sağlığı beklentisi oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu beklentinin artmasında teknolojinin iletişimi en kolay seviyeye taşımasının rolü vardır. Güzel görünmek veya güzel olan şeylere sahip olma isteğinde ki artış da kişiler arasındaki etkileşimin hızlanması ve yoğunlaşması ile yakından ilgilidir.

Güzel bir gülüşe sahip olmak, kişinin anatomik dokuları (diş, diş eti, dudak ve gözler) ile ilgili olduğu kadar kişinin enerjisi ile de ilgilidir. Yani estetik bir gülüşün temeli enerji dolu bir gülüşe dayanır diyebiliriz.

Estetik diş hekimliği,
dişlerin genel
görünümünün daha
sağlıklı daha estetik
olması hedefine
odaklanmıştır.

Bilimsel datanın artması, materyal ve üretim teknolojisinin gelişmesiyle hastalar için sağlıklı ve estetik dişlere sahip olmak daha kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Hemen hemen tüm diş hekimleri estetik diş hekimliği uygulamalarını, genel diş hekimliği uygulamalarının dışında tedavi seçeneği olarak hastalara sunmaya başlamıştır.

Estetik diş hekimliği, dişlerin genel görünümünün daha sağlıklı daha estetik olması hedefine odaklanmıştır. Daha sağlıklı,estetik dişler ve gülüşle kişinin özgüveni ve iletişim güvü önemli ölçüde artar.

Estetik diş hekimliği uygulamalarından yaygın şekilde uygulananları şu şekilde sıralayabiliriz ;


• Estetik restorasyonlar

• Kompozit Dolgu

• İnlay – Onlay uygulamaları (Seramik veya kompozit)

• Veneer Kuron uygulaması (Zirconia–ceramic,IPS e.max, Empress Esthetic)

• Laminate veneer uygulaması (Yaprak Porselen)(Feldspathic, IPS e.max, Empress Esthetic)

• Diş beyazlatma tedavisi

• Ortodonti

- Diş eti estetiği (Gummy Smile tedavisi)

Estetik diş hekimliği uygulamaları hangi
ağız ve diş problemleri için uygundur ?


•  Kırık veya aşınmış dişler

•  Eksik diş

•  Dişlerin arasında aralık olması (Diastema)

•  Lekeli veya rengi problemli dişler

•  Şekil bozukluğuna sahip dişler

•  Gummy Smile (Diş eti gülüşü)

•  Malpozisyon problemi

•  Dişlerin yeteri kadar görünmemesi veya fazla görünmesi


Tam Seramik (All Ceramic)
Restorasyonlar


Tam seramik kron nedir ?

Tam Seramik kron (tam porselen kron), genellikle doğal bir dişin ileri derecede sert doku kaybını iade etmek için uygulanan diş restorasyondur. Tamamen seramiktir ve mükemmel estetik özelliklere sahiptir.


Tam seramik ve metal destekli
seramik kronlar arasındaki temel
farklılık nedir?

Temel farklılık, tam seramik kronun sadece seramikten yapılmasıdır, oysa metal-seramik kron, tamamen bir seramik tabakası ile kaplanmış metal alaşımı (beyaz altın, titanyum, krom, kobalt, nikel) yapılmış bir alt yapıya sahiptir. Seramikten yapılmış kronlar daha saydamdır ve doğal dişin daha iyi bir taklitidir.


Tam seramik kronlar nasıl üretilir?

Tam seramik kronlar konvansiyonel ölçü alımı ve model üzerinde üretim tekniği ve alternatif olarak bir CAD / CAM sistemi kullanılarak imal edilebilir (3Shape, Cerec vb.). Dişin preparasyonu yapılarak geometrik formu bilimsel kurallara göre hazırlandıktan sonra, ağız içi ölçü konvansiyonel yöntem veya ağız içi tarayıcı ile alınır ve laboratuvar ortamında üretilen model üzerinde veya tamamen dijital prosedürle (all digital work flow) üretimi yapılır. Endikasyona ve hastanın diğer dişlerinin durumuna göre materyal seçimi yapılması gereklidir (Zirconia – ceramic, IPS e.max, Empress Esthetic vb.)


Tam seramik kronlar nasıl
yapıştırılır?

Tam seramik kron prova (preparasyon uyumu, marjinal adaptasyon, aproksimal kontak durumu, okluzyon ve renk uyumu) yapıldıktan ve onaylandıktan sonra materyale göre seçilen bir rezin bazlı bir siman ile dişe yapıştırılır. Yapıştırma (simantasyon) doğru uygulanırsa, restorasyon ve diş tam olarak bütünleşir ve tek vücut (monoblok) hale gelir.


Tam seramik kron ne kadar
dayanıklıdır ve ne süre
kullanılabilir?

Tam seramik kronların dayanıklılığı ve kullanım süresi üretim kalitesine ve hastanın ağız hijyenine bağlıdır. Bilimsel kurallara göre kaliteli malzemelerle hazırlanmış bir seramik kronu iyi ağız hijyeni olan bir hasta bir kaç 10-20 yıl arasında kullanabilir.


Tam seramik kron uygulanmış bir
dişin bakımı nasıldır?

Tam seramik kronların bakımı doğal dişlerin bakımından farklı değildir. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı, ağız gargarası, ağız duşu ve düzenli tartar ve plak temizliği dayanıklılıklarını uzatacaktır.


Zirkonyum (zirconia-ceramic)
nedir?

Zirkonyum (zirconia-ceramic) , olağanüstü fiziksel ve estetik özelliklere sahip özel bir seramik malzemedir. Aşırı mukavemeti nedeniyle, ağız boşluğunun her bölgesindeki restorasyonlar için uygundur. Diş implantlarına üst yapı materyali olarak veya doğal dişlere üst yapı materyali olarak uygulanabilir.


IPS e.max® nedir?

IPS e.max materyali diş estetiği ve dayanıklılık ortalamasında tam seramik restorasyon üretiminde kullanılabilecek en üst seviye malzemedir. Sıklıkla estetik gereksinimin ileri seviyede olduğu ön (frontal) bölgede kullanılır.


Zirkonyum ve IPS e.max® arasında ne fark vardır?

Her iki malzeme de neredeyse aynı özelliklere sahip olsa da, işlevsellik ve estetik hakkında konuştuğumuzda, hastanın isteğine ve yerleştirme bölgesine bağlı olarak kullanılırlar. IPS e.max® seramikleri çoğunlukla ön (frontal) bölge için kullanılır ve en iyi sonuçları verdiği için doğal dişlere uygulanır, bunun aksine zirkonyum diş implantları üzerine yerleştirilmesinin yanı sıra tüm bölgelerde doğal diş üzerine uygulanabilir.


Metal seramik kronlarla
karşılaştırıldığında tam seramik
kronların öne çıkan avantajları
nelerdir?

Tam seramik kronların kullanımı, metal-seramik kronlara göre birçok avantaj sunar ; biyouyumluluk, translusens olmaları ve nadiren alerjik reaksiyon oluşturmamaları başlıcalarıdır.


Biyouyumluluk nedir?

Biyouyumluluk, yabancı bir materyalin insan vücudu tarafından herhangi bir reddedilme tehlikesi olmadan kabul edilebilmesidir.


Tam seramik kronlara karşı alerjim gelişebilir mi?

Tam seramik kuron materyallerinin vücutta alerji geliştirebilir fakat bilimsel datalarda bunun sıklığının çok az olduğu belirtilmiştir.


Tam seramik kron uygulaması diş
üzerinde mi implant üzerinde mi
daha iyi sonuç verir?

Doğal dişin yerini hiç bir yapay malzeme tutamaz, fakat diş implantı ile karşılaştırıldığında doğal diş üzerine uygulanan tam seramik restorasyonlar daha estetik sonuç verecektir.


Tam seramik kron uygulamaları
maliyetli midir?

Üretim tekniği ve kullanılan malzemelere göre maliyet klinik ve hasta için değişiklik gösterebilir. Metal seramik restorasyonlarla karşılaştırıldığında tam seramik kron maliyeti daha fazladır.

Estetik, sanatla, güzellikle ve tatla ilgilenen felsefe dalıdır. Güzelliği ve güzelliğin insan belleğindeki ve duygularındaki etkilerini konu olarak ele alır.
Diş Hekimliği insanın orofacial bölgesinde çalışan tıp dalıdır. Dolayısıyla estetik görünüşün, güzelliğin temel bölgesi olan orofacial bölgede gerekli tedavi planlamaları ve bunları bilimsel bilgi ve yöntemlerle hayata geçirilmesi diş hekimliğini başlıca uygulamalarındandır.


Estetik diş hekimliği terim olarak algısal olgunlaşmasını son dönemde ileri seviyeye taşımıştır. İnsanlarda ki estetik ve sağlıklı gülüş ve ağız-diş sağlığı beklentisi oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu beklentinin artmasında teknolojinin iletişimi en kolay seviyeye taşımasının rolü vardır. Güzel görünmek veya güzel olan şeylere sahip olma isteğinde ki artış da kişiler arasındaki etkileşimin hızlanması ve yoğunlaşması ile yakından ilgilidir.


Güzel bir gülüşe sahip olmak, kişinin anatomik dokuları (diş, diş eti, dudak ve gözler) ile ilgili olduğu kadar kişinin enerjisi ile de ilgilidir. Yani estetik bir gülüşün temeli enerji dolu bir gülüşe dayanır diyebiliriz.


Estetik diş hekimliği,
dişlerin genel
görünümünün daha
sağlıklı daha estetik
olması hedefine
odaklanmıştır.


Bilimsel datanın artması, materyal ve üretim teknolojisinin gelişmesiyle hastalar için sağlıklı ve estetik dişlere sahip olmak daha kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Hemen hemen tüm diş hekimleri estetik diş hekimliği uygulamalarını, genel diş hekimliği uygulamalarının dışında tedavi seçeneği olarak hastalara sunmaya başlamıştır.


Estetik diş hekimliği, dişlerin genel görünümünün daha sağlıklı daha estetik olması hedefine odaklanmıştır. Daha sağlıklı,estetik dişler ve gülüşle kişinin özgüveni ve iletişim güvü önemli ölçüde artar.


Estetik diş hekimliği uygulamalarından yaygın şekilde uygulananları şu şekilde sıralayabiliriz ;


• Estetik restorasyonlar


• Kompozit Dolgu

• İnlay – Onlay uygulamaları (Seramik veya kompozit)

• Veneer Kuron uygulaması (Zirconia – ceramic,
IPS e.max, Empress Esthetic)

• Laminate veneer uygulaması (Yaprak Porselen)
(Feldspathic, IPS e.max, Empress Esthetic)

• Diş beyazlatma tedavisi

• Ortodonti

- Diş eti estetiği (Gummy Smile tedavisi)
Estetik diş hekimliği uygulamaları hangi ağız ve diş problemleri için uygundur ?


•    Kırık veya aşınmış dişler

•    Eksik diş

•    Dişlerin arasında aralık olması (Diastema)

•    Lekeli veya rengi problemli dişler

•    Şekil bozukluğuna sahip dişler

•    Gummy Smile (Diş eti gülüşü)

•    Malpozisyon problemi

•    Dişlerin yeteri kadar görünmemesi veya fazla
görünmesi
Tam Seramik (All Ceramic)
RestorasyonlarTam seramik kron nedir ?

Tam Seramik kron (tam porselen kron), genellikle doğal bir dişin ileri derecede sert doku kaybını iade etmek için uygulanan diş restorasyondur. Tamamen seramiktir ve mükemmel estetik özelliklere sahiptir.


Tam seramik ve metal destekli seramik kronlar arasındaki temel farklılık nedir?

Temel farklılık, tam seramik kronun sadece seramikten yapılmasıdır, oysa metal-seramik kron, tamamen bir seramik tabakası ile kaplanmış metal alaşımı (beyaz altın, titanyum, krom, kobalt, nikel) yapılmış bir alt yapıya sahiptir. Seramikten yapılmış kronlar daha saydamdır ve doğal dişin daha iyi bir taklitidir.


Tam seramik kronlar nasıl üretilir?

Tam seramik kronlar konvansiyonel ölçü alımı ve model üzerinde üretim tekniği ve alternatif olarak bir CAD / CAM sistemi kullanılarak imal edilebilir (3Shape, Cerec vb.). Dişin preparasyonu yapılarak geometrik formu bilimsel kurallara göre hazırlandıktan sonra, ağız içi ölçü konvansiyonel yöntem veya ağız içi tarayıcı ile alınır ve laboratuvar ortamında üretilen model üzerinde veya tamamen dijital prosedürle (all digital work flow) üretimi yapılır. Endikasyona ve hastanın diğer dişlerinin durumuna göre materyal seçimi yapılması gereklidir (Zirconia – ceramic, IPS e.max, Empress Esthetic vb.)


Tam seramik kronlar nasıl yapıştırılır?

Tam seramik kron prova (preparasyon uyumu, marjinal adaptasyon, aproksimal kontak durumu, okluzyon ve renk uyumu) yapıldıktan ve onaylandıktan sonra materyale göre seçilen bir rezin bazlı bir siman ile dişe yapıştırılır. Yapıştırma (simantasyon) doğru uygulanırsa, restorasyon ve diş tam olarak bütünleşir ve tek vücut (monoblok) hale gelir.


Tam seramik kron ne kadar dayanıklıdır ve ne süre kullanılabilir?

Tam seramik kronların dayanıklılığı ve kullanım süresi üretim kalitesine ve hastanın ağız hijyenine bağlıdır. Bilimsel kurallara göre kaliteli malzemelerle hazırlanmış bir seramik kronu iyi ağız hijyeni olan bir hasta bir kaç 10-20 yıl arasında kullanabilir.


Tam seramik kron uygulanmış bir dişin bakımı nasıldır?

Tam seramik kronların bakımı doğal dişlerin bakımından farklı değildir. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı, ağız gargarası, ağız duşu ve düzenli tartar ve plak temizliği dayanıklılıklarını uzatacaktır.
,Estetik diş hekimliği
dişlerin genel
görünümünün daha
sağlıklı daha estetik
olması hedefine
.odaklanmıştır
Zirkonyum (zirconia-ceramic) nedir?

Zirkonyum (zirconia-ceramic) , olağanüstü fiziksel ve estetik özelliklere sahip özel bir seramik malzemedir. Aşırı mukavemeti nedeniyle, ağız boşluğunun her bölgesindeki restorasyonlar için uygundur. Diş implantlarına üst yapı materyali olarak veya doğal dişlere üst yapı materyali olarak uygulanabilir.


IPS e.max® nedir?

IPS e.max materyali diş estetiği ve dayanıklılık ortalamasında tam seramik restorasyon üretiminde kullanılabilecek en üst seviye malzemedir. Sıklıkla estetik gereksinimin ileri seviyede olduğu ön (frontal) bölgede kullanılır.


Zirkonyum ve IPS e.max® arasında ne fark vardır?

Her iki malzeme de neredeyse aynı özelliklere sahip olsa da, işlevsellik ve estetik hakkında konuştuğumuzda, hastanın isteğine ve yerleştirme bölgesine bağlı olarak kullanılırlar. IPS e.max® seramikleri çoğunlukla ön (frontal) bölge için kullanılır ve en iyi sonuçları verdiği için doğal dişlere uygulanır, bunun aksine zirkonyum diş implantları üzerine yerleştirilmesinin yanı sıra tüm bölgelerde doğal diş üzerine uygulanabilir.


Metal seramik kronlarla karşılaştırıldığında tam seramik kronların öne çıkan avantajları nelerdir?

Tam seramik kronların kullanımı, metal-seramik kronlara göre birçok avantaj sunar ; biyouyumluluk, translusens olmaları ve nadiren alerjik reaksiyon oluşturmamaları başlıcalarıdır.


Biyouyumluluk nedir?

Biyouyumluluk, yabancı bir materyalin insan vücudu tarafından herhangi bir reddedilme tehlikesi olmadan kabul edilebilmesidir.


Tam seramik kronlara karşı alerjim gelişebilir mi?

Tam seramik kuron materyallerinin vücutta alerji geliştirebilir fakat bilimsel datalarda bunun sıklığının çok az olduğu belirtilmiştir.


Tam seramik kron uygulaması diş üzerinde mi implant üzerinde mi daha iyi sonuç verir?

Doğal dişin yerini hiç bir yapay malzeme tutamaz, fakat diş implantı ile karşılaştırıldığında doğal diş üzerine uygulanan tam seramik restorasyonlar daha estetik sonuç verecektir.


Tam seramik kron uygulamaları maliyetli midir?

Üretim tekniği ve kullanılan malzemelere göre maliyet klinik ve hasta için değişiklik gösterebilir. Metal seramik restorasyonlarla karşılaştırıldığında tam seramik kron maliyeti daha fazladır.


RANDEVU

APPOINTMENT

Online Randevu Talep Edin